Projekt Zdrowi Pracownicy
Cyberstudia

Tytuł projektu: Zdrowi pracownicy Cyberstudia
Numer naboru: RPSL.08.03.02-IZ.01-24-337/19
Oś priorytetowa: 8. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy
Działanie: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy
Poddziałanie: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs
Cel główny projektu: Projekt ma na celu eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, dzięki wyposażeniu stanowisk pracy w bardziej ergonomiczny sprzęt oraz przeprowadzenie szkolenia, którego potrzeba odbycia została zidentyfikowana w ramach przeprowadzonej Analizy. Pracownicy są narażeni na problemy zdrowotne wynikające z długotrwałej pracy w pozycji siedzącej, pracy która obciąża wzrok i wymaga wysokiej aktywności umysłowej. Pracownicy są narażeni na stres związany z jakością i terminowością prac oraz kontaktami z klientami. Czynniki ryzyka zidentyfikowane podczas analizy zostaną zminimalizowane poprzez wyposażenie stanowisk pracy w sprzęt ograniczający negatywne skutki długotrwałej pracy przy komputerze w siedzącej pozycji, a dzięki przeprowadzonemu szkoleniu z ergonomii pracy pracownicy będą mogli sami wprowadzać profilaktykę przeciwko negatywnym czynnikom zdrowotnym, co poprawi ich stan zdrowia.
Planowane efekty: zakup ergonomicznego sprzętu (82 sztuki) i jego montaż na stanowiskach pracy oraz przeszkolenie pracowników z ergonomii pracy.
Wartość projektu: 85 749,87zł
Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 72 887,38 zł
Realizacja: od 01-10-2020 do 01-05-2021

Krótki opis projektu

Projekt ma na celu wdrożenie programu ukierunkowanego na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka, z uwzględnieniem działań szkoleniowych w Cyberstudio Sp. z o.o.. Dzięki modernizacji stanowisk pracy zostaną zredukowanie czynniki powodujące u pracowników dolegliwości zdrowotne takie jak m.in. bóle pleców, bóle głowy, nadgarstków, problemy z krążeniem czy układem oddechowym. Pracownicy zostaną przeszkoleni z radzenia sobie z niekorzystnymi czynnikami zdrowotnymi ryzyka zidentyfikowanymi w związku z pracą, tak by ograniczyć ich negatywny wpływ na organizm. Program obejmie pracowników Spółki zatrudnionych na umowę o pracę w wymiarze min. pół etatu. W ramach projektu stanowiska pracy zostaną wyposażone w ergonomiczny sprzęt, zgodnie z potrzebami wykazanych w analizie, będą to m.in. regulowane biurka, ergonomiczne krzesła, bezpieczne dla oczu monitory czy płaskie klawiatury. Program będzie realizowany przez 4 miesiące w siedzibie wnioskodawcy w Katowicach.