Projekty
Europejskie

Projekt Zdrowi Pracownicy Cyberstudia

Celem projektu jest eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy dzięki modernizacji stanowisk pracy z uwzględnieniem działań szkoleniowych w Cyberstudio Sp. z o.o..