Celem projektu jest eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy dzięki modernizacji stanowisk pracy z uwzględnieniem działań szkoleniowych w Cyberstudio Sp. z o.o..